Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych jest Melting Pot Radosław Kaczmarek z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wilanowska 105/67, 02-765 Warszawa, NIP 7661765393, właściciel marki i serwisu In Gloria.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Pani/Pana pytania dotyczące współpracy z platformą handlową In Gloria. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi pytania dotyczące współpracy z platformą handlową In Gloria.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody, nie dłużej niż przez 10 lat. Ma Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani ponadto prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych, gdy: przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub gdy przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Może Pan/Pani skontaktować się z Serwisem In Gloria w sprawie ochrony danych pod adresem: kontakt@ingloria.pl