Odpowiedzialność społeczna

Platforma handlowa In Gloria powstała nie tylko z myślą promowaniu polskich producentów, twórców i sprzedawców. Chcemy również się dzielić tym, co wspólnie z naszymi sprzedawcami uda się wypracować – zyskiem platformy.

Dlatego cześć zysków chrześcijańskiej platformy In Gloria zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

Organizacja lub cel na jaki zostanie on przekazany zależeć będzie od naszych sprzedawców – to oni zdecydują o kierunku pomocy.

Szczegóły już wkrótce!